Kockázatértékelés elkészítése

Kémiai kockázatértékelés veszélyes anyagokkal, készítményekkel történő munkához!

A kémiai kockázatértékelés mindenhol kötelező, ahol veszélyes anyagok és készítmények vannak jelen. A munkavédelem egy kiemelt fontosságú területéről van szó!

A veszélyes anyagok és készítmények csoportjába több anyagot is be lehet sorolni, ehhez kapcsolódóan az is szakember feladata, hogy a veszélyes anyagok, készítmények fogalmát meghatározza. Minden, ami tűzveszélyes, robbanásveszélyes, a környezetre vagy az emberi egészségre káros, mérgező, maró hatású stb. az a veszélyes készítmények kategóriájába sorolható és kémiai kockázatértékelésnek kell alávetni.

kémiai kockázatértékelést végző munkavédelmi szakember dolga, hogy egy behatárolt területen felkutassa az összes, ott található veszélyes anyagot, készítményt. Kémiai kockázatértékelésre minden esetben szükség van, függetlenül attól, hogy hányan végeznek feladatot az adott munkaterületen. Egyetlen munkavállaló biztonsága is ugyanolyan jelentőséggel bír, mint kétszáz főé. Az egyszerű és hatékony elemzés érdekében a munkáltatónak a szakember rendelkezésére kell bocsátania a veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait, dokumentumait is.

A kémiai kockázatelemzés magába foglalja a kockázat csökkentésére, illetve annak megszüntetésére vonatkozó szakmai javaslatokat is. Csakis így lehet megteremteni a hosszú távon biztonságos munkakörnyezetet, ahol a munkavállalók nincsenek kitéve balesettel, halállal járó kockázatnak.

kémiai kockázatértékelés részletekbe menően azt jelenti, hogy a szakember meghatározza a veszélyforrást, pontosítja a veszély jellegét és mértékét és meghatározza azokat a tényezőket, szereplőket, amik, akik ki vannak téve a kockázatnak.

A munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokból sokrétű kínálattal rendelkezünk. A tevékenységünket minden cégnek, vállalkozásnak a figyelmébe ajánljuk, ami a szabályokra épülő, a munkavállalók biztonságát és az igényes munkaterület fenntartását is magába foglaló területet szeretne működtetni. Forduljon bizalommal a csapatunkhoz, mert Önnek is tudunk olyan munkavédelmi szolgáltatást ajánlani, amit nem tud visszautasítani! A kémiai kockázatértékelésről minden tájékoztatást megadunk az érdeklődőknek, ha a közzétett elérhetőségeken felkeresnek minket.

A munkavédelmi kockázatértékelés lényege

munkavédelmi kockázatértékelés alapvető fontossággal bír a munkahelyi biztonság megteremtéséhez.

Munkavédelmi kockázatértékelésre minden vállalkozásnak szüksége van, akár ipari, akár más feladatokat lát el. A munkavédelmi kockázatértékelés összefügg a munkavédelemmel, hiszen gyakorlatilag az adott munkakörnyezetben előforduló veszélyhelyzetek lehetőségének összesítése. A munkavédelemnek csupán egy része az egyéni védőeszközök és a szabályok; az előbbieket a lehetséges veszélyek, míg az utóbbiakat a munkavédelmi kockázatértékelés alapján hozzák létre, és minden esetben az összes veszélyhelyzetre, illetve azok elkerülésére vonatkoznak, és a munkaadó számára a szabályok betartatásához is segítséget nyújt.

munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése, vagy elkészíttetése kötelező minden olyan vállalkozás számára, ahol legalább egy fő munkavállalót foglalkoztatnak. Érdemes legalább háromévente felkeresni egy munkavédelmi szakembert, mivel ennyi idő alatt változhat annyit egy munkahely felépítése és körülményei, hogy az új munkavédelmi kockázatértékelésben több pont is megváltozzon. Ha nincs friss kockázatértékelés, és a régi már nem felel meg a körülményeknek, abban az esetben egy ellenőrzés során akár igen komoly bírságokat is kiszabhatnak.

Lényeges továbbá, hogy a munkavédelmi kockázatértékelés szakember által készüljön el, mivel, ha nem felel meg a szabályozásnak, illetve nem tér ki minden lehetséges veszélyforrásra, akkor azzal nem csak a dolgozók élete és egészsége kerülhet veszélybe, de a munkaadó is komoly anyagi károkat szenvedhet el a bírságok és kártérítések által.

Amennyiben Ön is professzionális, munkavédelemmel foglalkozó vállalkozást keres, válasszon bennünket! Kollégáink minden esetben a hatályos jogszabályok szerint végzik el a rájuk bízott feladatokat, és hosszú évek tapasztalatával vállalják a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését is. Ha kérdése lenne, illetve szeretné megrendelni szolgáltatásunkat, vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!

A munkavédelmi kockázatértékelés előnyeiről

A munkavédelmi kockázatértékelés a munkáltató és a munkavállaló érdeke. Készíttesse el velünk a megbízható értékelést és alapozza meg a vállalkozását!

Olyan munkahely sajnos nem létezik, ahol semmilyen kockázat sem azonosítható be, ha a munkabiztonság a téma. A helyszín, a munkakörülmények, eszközök és a munkatevékenység mind lehetnek balesetek, károk okozói. A munkavédelmi kockázatértékelésnek az a feladata, hogy a kockázatok elhárításában segíteni tudjon a munkáltatóknak. A kockázat több típusú lehet, így szükséges kémiai kockázatértékelést vagy biológiai, fizikai, ergonómia, valamint pszichoszociális értékelést is végezni, ahol indokolt.

Mit nyer azzal a munkáltató, ha a munkavédelmi kockázatértékelés elkészül?

Egyrészt a munkáltató engedélyhez jut, hiszen minden tevékenység megkezdése előtt alkalmat kell teremteni a munkavédelmi kockázatértékelésre. Másrészt a későbbiekben is meg tudja tartani a biztonságos munkahely címét, ha újra fogadja a szakembereket. Az értékeléseket legalább három évente meg kell ismételni ugyanis.

A munkavédelmi kockázatértékelés rámutat azokra a pontokra, amik baleset előidézésére alkalmasak lehetnek. Ha ezeket ki tudja védeni a munkáltató, a bírságok, perek, az ezzel járó nagy költségek szintén elkerülhetőek. Ahelyett, hogy egy már bekövetkezett krízist kezel, előzze meg
annak a kialakulását!

A munkavédelmi kockázatértékelést követően már pontosan tudni fogja, hogy milyen intézkedéseket kell tennie. A munkavállalóknak egy veszélyek nélküli munkakörnyezetet mutathat be, ahol biztonságosan és hatékonyan tudják a napi feladataikat elvégezni. Ön nyugodt lehet a vállalkozása stabil működése és jövője felől.

A csapatunk a szakmai tevékenységét mindig magas színvonalon végzi és az ügyfeleknek pontos határidőket biztosít. Önnek csak annyit kell tennie, hogy felkeres minket, időpontot egyeztet velünk az első konzultációra és az értékelés elvégzéséhez gondoskodik minden feltétel meglétéről. Az elérhetőségeink mindegyikén tud tőlünk tájékoztatást kérni.