TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ IGÉNYBEVÉTELE

Miért fontos a tűzvédelmi szabályzat?

A tűzvédelmi szabályzat célja, a tűzesetek megelőzése, illetve a tűzesetek szakszerű felszámolása. A tűzvédelmi szabályzat meghatározza a gazdasági szervezet egészére kiterjedően az alapvető tűzvédelmi szabályokat, a jogszabályok keretei között az létesítmény sajátosságainak figyelembevételével a tűzvédelmi tevékenység valamennyi kérdését.

Szüksége van-e tűzvédelmi szabályzatra?

A tűzvédelmi szabályzatra vonatkozó jogszabályt az 1996. évi XXXI. 19.§ tartalmazza. Ennek megfelelően a szabályzat elkészítése kötelező, ha

 • cége 5 munkavállalónál többet foglalkoztat, vagy
 • ha olyan létesítményt működtet, mely 50 főnél több befogadására alkalmas, vagy
 • magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységgel bír, vagy
 • ha kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet.

Mit tartalmaz a tűzvédelmi szabályzat?

Az elkészített tűzvédelmi szabályzat az alábbi főbb pontokat tartalmazza:

 • a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei,
 • a tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működési és irányítási rendje, valamint a finanszírozásra vonatkozó szabályok,
 • a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások,
 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások,
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározása, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása,
 • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok, a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények,
 • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai,
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályai,
 • a Tűzriadó Terv

Miért szükséges a tűzvédelmi oktatás?

A tűzvédelmi oktatás segít a tűzesetek elkerülésében, rendjét és folyamatát az 1996. évi XXXI. 22.§ szabályozza.

A tűzvédelmi oktatás ismétlődő jellegű, megtartására minden munkáltató kötelezett, melyet az oktatási naplóban dokumentálni kell! Az oktatás során a munkavállalók megismerik

 • a munkahely tűzvédelmi jellemzőit (dohányzásra vonatkozó előírások, stb.),
 • a munkafolyamatok és áruk tűzveszélyességét,
 • a tűzjelzés módját,
 • a tűz esetén követendő feladatokat (biztonsági jelzések, feliratok, menekülési útvonalak, stb.),
 • a rendelkezésre álló tűzoltó felszerelések helyes használatát,
 • valamint a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat előírásait

Mi lehet a következménye, ha nem tesz eleget kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén?

Amennyiben nem tesz eleget a törvényben előírt kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén, akkor egy esetleges hatósági ellenőrzésen szembesülnie kell a munkavédelmi vagy tűzvédelmi bírság anyagi következményeivel!

A munkavédelem felügyeletek 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő munkavédelem bírságot is alkalmaznak a követelmények teljesítését elmulasztó munkáltatóval szemben!

Mit nyújtunk Önnek tűzvédelmi szolgáltatások megrendelése esetén?

N

Elkészítjük tűzvédelmi szabályzatát

N

Összeállítjuk a tűzvédelmi oktatás tematikáját, megtartjuk a tűzvédelmi oktatást, valamint az általunk biztosított naplóban rögzítjük a megfelelő adatokat

N

Újonnan beszerezzük, nyilvántartjuk a tűzoltó készülékeket

N

Ellenőrizzük, javítjuk a tűz és füst gátló nyílászárókat

N

Folyamatosan tájékoztatjuk, az Önt érintő tűzvédelemmel kapcsolatos, esetleges jogszabályváltozásokról

N

Kidolgozzuk a tűzriadó tervét

N

Elvégezzük a kiürítés számítását

N

A jogszabályoknak megfelelően karbantartunk, ellenőrizzük tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat

N

Vállaljuk társasházak tűzvédelmi szabályzatának a kialakítását

N

A tűzvédelmi iratokat rendezett formában, egy erre a célra rendszeresített mappában adjuk át annak érdekében, hogy mindig könnyedén megtalálja azt, amit éppen keres!

A tűzvédelem fontos része, a tűzriadó terv

Tűzvédelmi szolgáltatásunk keretein belül vállaljuk a tűzriadó terv elkészítését is. Forduljon hozzánk bizalommal és bízza ránk a feladatot Ön is! 

A tűzvédelem életünk minden területén fontos. Bizonyos esetekben kötelező a tűzvédelmi szabályzat készítése, aminek fontos részét képezi a tűzriadó terv is. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos tudnivalókat mutatjuk be részletesebben. 

Tűzriadó tervet az olyan gazdálkodó szervezeteknek kell készíteniük, amelyek:

tűzvédelem
N

„A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartoznak,

N

művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények,

N

olyan létesítmények, melyekben egy tűzszakasz befogadóképessége meghaladja a 300 főt,

N

kereskedelmi szálláshelyek, illetve

N

50 főt meghaladó befogadóképességű zenés szórakozóhelyek.

A tűzriadó tervben a tűz esetén szükséges teendők kerülnek rögzítésre. Meg kell határozni benne a tűzjelzés módját, vagyis, hogy milyen formában lehet a munkahelyen keletkező tüzet a lehető leggyorsabban a tűzoltóság, a munkahelyen tartózkodók, valamint a felelős vezető tudomására hozni.

A tervben fel kell tüntetni a veszélyforrások, például a gázpalackok vagy más tűzveszélyes anyagok tárolóhelyét. A terv tartalmazza, hogy mit kell tenni tűz esetén, ehhez alaprajzi melléklet is szükséges. Ezen be kell jelölni a menekülési útvonalakat az épületben tartózkodók részére, de az olyan – a tűzoltóság számára fontos információkat – is fel kell tüntetni rajta, hogy hol találhatóak a tűzvédelmi szempontból fontos eszközök, elzárószerelvények, vízvételezési helyek. Változás esetén a rajzot aktualizálni kell!

Szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni menekülési útvonalat szemléltető ábrát, melynek szövegesen is tartalmaznia kell a menekülés módját. A tűzriadó tervnek mindig hozzáférhető helyen kell lennie, praktikus például a bejáratnál, hogy a megérkező tűzoltóságnak rögtön a rendelkezésére álljon.

Cégünk vállalja a tűzvédelmi szolgáltatás keretein belül a tűzriadó terv készítését is. Amennyiben szeretné ránk bízni a feladatot, forduljon hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségeink bármelyikén!