MUNKAVÉDELMI OKTATÁS MEGTARTÁSA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE

Miért fontos a munkavédelmi szabályzat?

A munkavédelmi szabályzat egy olyan egységes dokumentum, mely vállalkozása munkavédelmi követelményeit, egyedi utasításait egybefoglalva tartalmazza, mely így sokkal áttekinthetőbb és követhetőbb.

A munkavédelmi szabályzatra vonatkozó jogszabályt az 1993. évi XCIII. 2.§ tartalmazza. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályok nagyban meghatározzák, hogy minek kell szerepelnie a szabályzatban, így körültekintő elkészítése szakembert kíván, így a munkavédelmi kötelességek teljesíthetők, és a bírságok pedig elkerülhetők.

Nem kevésbé fontos, hogy munkavállalói tisztában legyenek munkavégzésük irányelveivel és a biztonságos munkavégzés adott szervezeten belüli követelményeivel! A munkavédelmi szabályzat így a munkavédelmi oktatás részét is képezi.

Mit tartalmaz a munkavédelmi szabályzat?

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a kockázatot jelentő anyagok, munkaeszközök és használt technológiák alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, előírja kezelésük módját.

A munkavédelmi szabályzat tartalma például:

  • részét képezik a megfelelő munkakörnyezet biztosításának előírásai,
  • kitér a munkavállalókat érintő egészségügyi, étkezési és tisztálkodási kérdésekre,
  • megadja a különféle védőeszközök meghatározásának és juttatásának módjára,
  • meghatározza a munkavédelmi oktatások és ellenőrzések rendjét,
  • rögzíti a munkahelyi általános és speciális magatartási szabályokat,
  • tartalmazza a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjé,
  • általában tartalmazza egy esetleges munkabaleset vagy munkatevékenységgel kapcsolatos megbetegedés bekövetkeztekor szükséges eljárásokat is

Miért fontos a munkavédelmi kockázatértékelés?

A munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése a munkáltató feladata, de mind a munkaadók, mind a munkavállalók szempontjából fontos, hiszen ez garantálhatja a dolgozók egészségét és biztonságát.

A dokumentum tartalmazza az összes olyan fellelhető kockázati tényezőt, melyet a használt munkaeszközök, munkafolyamatok vagy anyagok jelenthetnek, ezáltal ártalmas lehet vagy baleseti kockázatot rejtenek.

Amellett, hogy a kockázatértékelés hiánya vagy elégtelen színvonala munkavédelmi bírságot is eredményezhet, munkavállalói és vállalkozása biztonsága a tét! Így fontos, hogy ne csak szükségtelen papírmunkaként tekintsünk rá, mivel megállapításai a szintén kötelező munkavédelmi szabályzat részét is képezik majd!

A dokumentum elkészítése tehát éppen olyan fontos vállalkozása indításakor, mint a munkakörülmények megváltozásakor annak későbbi folyamatos karbantartása, frissítése, és a szükséges munkavédelmi teendők megtétele az új értékelés alapján. Ha vállalkozása nem is változtat munkafolyamatain, technológiáján vagy alapanyag-használatán, aktuálisan érvényes kockázatértékelésük időszakos felülvizsgálata kötelező.

Mi lehet a következménye, ha nem tesz eleget kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén?

Amennyiben nem tesz eleget a törvényben előírt kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén, akkor egy esetleges hatósági ellenőrzésen szembesülnie kell a munkavédelmi vagy tűzvédelmi bírság anyagi következményeivel!

A munkavédelem felügyeletek 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő munkavédelem bírságot is alkalmaznak a követelmények teljesítését elmulasztó munkáltatóval szemben!

Mit nyújtunk Önnek munkavédelmi szolgáltatások megrendelése esetén?

N

Kidolgozunk egy testreszabott, egységes, átfogó munkavédelmi stratégiát

N

Kidolgozzuk az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét, illetve átadunk Önnek egy naplót, melyben az egyéni védőeszközök kiadását és átvételét dokumentálhatja

N

Összeállítjuk a munkavédelmi oktatás tematikáját, megtartjuk a munkavédelmi oktatást, valamint az általunk biztosított munkavédelmi naplóban rögzítjük a megfelelő adatokat

N

Gépek és munkaeszközök vonatkozásában, elvégezzük azok munkavédelmi szempontú üzembe helyezését, a megfelelő biztonsági felülvizsgálatokat és ezek eredményéről jegyzőkönyvet készítünk

N

Besoroljuk a vállalkozását, a tevékenységi köre alapján, a megfelelő veszélyességi kategóriába

N

Részletes cégdiagnosztika után elkészítjük a munkahelyi kockázatelemzést

N

Elkészítjük munkavédelmi szabályzatát

N

Elkészítjük az orvosi vizsgálatok belső rendjét szabályozó dokumentációt

N

Szükség szerint elkészítjük telephelyére vonatkozó érintésvédelmi vizsgálatát

N

Folyamatosan tájékoztatjuk, az Önt érintő munkavédelemmel kapcsolatos, esetleges jogszabályváltozásokról

N

A munkavédelmi iratokat rendezett formában, egy erre a célra rendszeresített mappában adjuk át annak érdekében, hogy mindig könnyedén megtalálja azt, amit éppen keres!

Alapelvek a munkavédelemben

Tűzvédelmi szolgáltatásunk keretein belül vállaljuk a tűzriadó terv elkészítését is. Forduljon hozzánk bizalommal és bízza ránk a feladatot Ön is!

A tűzvédelem életünk minden területén fontos. Bizonyos esetekben kötelező a tűzvédelmi szabályzat készítése, aminek fontos részét képezi a tűzriadó terv is. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos tudnivalókat mutatjuk be részletesebben.

Tűzriadó tervet az olyan gazdálkodó szervezeteknek kell készíteniük, amelyek:

munkavédelem

A munkáltató felelős azért, hogy megvalósítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, az ezzel összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket pedig nem szabad a munkavállalóra hárítania. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A szabályok ismertetése a munkáltató felelőssége. 

Fontos, hogy a munkavédelmi szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson mindenkinek, aki a munkavégzés hatókörében tartózkodik, illetve a szolgáltatást igénybe vevőknek is. Az együttműködés elve, hogy munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami szerveknek a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük.

Cégünk a munkavédelem terén teljes körű szolgáltatást biztosít. Amennyiben az Ön érdeklődését is felkeltettük, forduljon hozzánk bizalommal bővebb tájékoztatásért a megadott elérhetőségeink bármelyikén!