MUNKAVÉDELMI OKTATÁS MEGTARTÁSA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE

Miért fontos a munkavédelmi szabályzat?

A munkavédelmi szabályzat egy olyan egységes dokumentum, mely vállalkozása munkavédelmi követelményeit, egyedi utasításait egybefoglalva tartalmazza, mely így sokkal áttekinthetőbb és követhetőbb.

A munkavédelmi szabályzatra vonatkozó jogszabályt az 1993. évi XCIII. 2.§ tartalmazza. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályok nagyban meghatározzák, hogy minek kell szerepelnie a szabályzatban, így körültekintő elkészítése szakembert kíván, így a munkavédelmi kötelességek teljesíthetők, és a bírságok pedig elkerülhetők.

Nem kevésbé fontos, hogy munkavállalói tisztában legyenek munkavégzésük irányelveivel és a biztonságos munkavégzés adott szervezeten belüli követelményeivel! A munkavédelmi szabályzat így a munkavédelmi oktatás részét is képezi.

Mit tartalmaz a munkavédelmi szabályzat?

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a kockázatot jelentő anyagok, munkaeszközök és használt technológiák alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, előírja kezelésük módját.

A munkavédelmi szabályzat tartalma például:

  • részét képezik a megfelelő munkakörnyezet biztosításának előírásai,
  • kitér a munkavállalókat érintő egészségügyi, étkezési és tisztálkodási kérdésekre,
  • megadja a különféle védőeszközök meghatározásának és juttatásának módjára,
  • meghatározza a munkavédelmi oktatások és ellenőrzések rendjét,
  • rögzíti a munkahelyi általános és speciális magatartási szabályokat,
  • tartalmazza a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjé,
  • általában tartalmazza egy esetleges munkabaleset vagy munkatevékenységgel kapcsolatos megbetegedés bekövetkeztekor szükséges eljárásokat is

Miért fontos a munkavédelmi kockázatértékelés?

A munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése a munkáltató feladata, de mind a munkaadók, mind a munkavállalók szempontjából fontos, hiszen ez garantálhatja a dolgozók egészségét és biztonságát.

A dokumentum tartalmazza az összes olyan fellelhető kockázati tényezőt, melyet a használt munkaeszközök, munkafolyamatok vagy anyagok jelenthetnek, ezáltal ártalmas lehet vagy baleseti kockázatot rejtenek.

Amellett, hogy a kockázatértékelés hiánya vagy elégtelen színvonala munkavédelmi bírságot is eredményezhet, munkavállalói és vállalkozása biztonsága a tét! Így fontos, hogy ne csak szükségtelen papírmunkaként tekintsünk rá, mivel megállapításai a szintén kötelező munkavédelmi szabályzat részét is képezik majd!

A dokumentum elkészítése tehát éppen olyan fontos vállalkozása indításakor, mint a munkakörülmények megváltozásakor annak későbbi folyamatos karbantartása, frissítése, és a szükséges munkavédelmi teendők megtétele az új értékelés alapján. Ha vállalkozása nem is változtat munkafolyamatain, technológiáján vagy alapanyag-használatán, aktuálisan érvényes kockázatértékelésük időszakos felülvizsgálata kötelező.

Mi lehet a következménye, ha nem tesz eleget kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén?

Amennyiben nem tesz eleget a törvényben előírt kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén, akkor egy esetleges hatósági ellenőrzésen szembesülnie kell a munkavédelmi vagy tűzvédelmi bírság anyagi következményeivel!

A munkavédelem felügyeletek 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő munkavédelem bírságot is alkalmaznak a követelmények teljesítését elmulasztó munkáltatóval szemben!

Mit nyújtunk Önnek munkavédelmi szolgáltatások megrendelése esetén?

N

Kidolgozunk egy testreszabott, egységes, átfogó munkavédelmi stratégiát

N

Kidolgozzuk az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét, illetve átadunk Önnek egy naplót, melyben az egyéni védőeszközök kiadását és átvételét dokumentálhatja

N

Összeállítjuk a munkavédelmi oktatás tematikáját, megtartjuk a munkavédelmi oktatást, valamint az általunk biztosított munkavédelmi naplóban rögzítjük a megfelelő adatokat

N

Gépek és munkaeszközök vonatkozásában, elvégezzük azok munkavédelmi szempontú üzembe helyezését, a megfelelő biztonsági felülvizsgálatokat és ezek eredményéről jegyzőkönyvet készítünk

N

Besoroljuk a vállalkozását, a tevékenységi köre alapján, a megfelelő veszélyességi kategóriába

N

Részletes cégdiagnosztika után elkészítjük a munkahelyi kockázatelemzést

N

Elkészítjük munkavédelmi szabályzatát

N

Elkészítjük az orvosi vizsgálatok belső rendjét szabályozó dokumentációt

N

Szükség szerint elkészítjük telephelyére vonatkozó érintésvédelmi vizsgálatát

N

Folyamatosan tájékoztatjuk, az Önt érintő munkavédelemmel kapcsolatos, esetleges jogszabályváltozásokról

N

A munkavédelmi iratokat rendezett formában, egy erre a célra rendszeresített mappában adjuk át annak érdekében, hogy mindig könnyedén megtalálja azt, amit éppen keres!

Kémiai kockázatértékelés veszélyes anyagokkal, készítményekkel történő munkához!

A kémiai kockázatértékelés mindenhol kötelező, ahol veszélyes anyagok és készítmények vannak jelen. A munkavédelem egy kiemelt fontosságú területéről van szó!

A veszélyes anyagok és készítmények csoportjába több anyagot is be lehet sorolni, ehhez kapcsolódóan az is szakember feladata, hogy a veszélyes anyagok, készítmények fogalmát meghatározza. Minden, ami tűzveszélyes, robbanásveszélyes, a környezetre vagy az emberi egészségre káros, mérgező, maró hatású stb. az a veszélyes készítmények kategóriájába sorolható és kémiai kockázatértékelésnek kell alávetni.

kémiai kockázatértékelést végző munkavédelmi szakember dolga, hogy egy behatárolt területen felkutassa az összes, ott található veszélyes anyagot, készítményt. Kémiai kockázatértékelésre minden esetben szükség van, függetlenül attól, hogy hányan végeznek feladatot az adott munkaterületen. Egyetlen munkavállaló biztonsága is ugyanolyan jelentőséggel bír, mint kétszáz főé. Az egyszerű és hatékony elemzés érdekében a munkáltatónak a szakember rendelkezésére kell bocsátania a veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait, dokumentumait is.

A kémiai kockázatelemzés magába foglalja a kockázat csökkentésére, illetve annak megszüntetésére vonatkozó szakmai javaslatokat is. Csakis így lehet megteremteni a hosszú távon biztonságos munkakörnyezetet, ahol a munkavállalók nincsenek kitéve balesettel, halállal járó kockázatnak.

kémiai kockázatértékelés részletekbe menően azt jelenti, hogy a szakember meghatározza a veszélyforrást, pontosítja a veszély jellegét és mértékét és meghatározza azokat a tényezőket, szereplőket, amik, akik ki vannak téve a kockázatnak.

A munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokból sokrétű kínálattal rendelkezünk. A tevékenységünket minden cégnek, vállalkozásnak a figyelmébe ajánljuk, ami a szabályokra épülő, a munkavállalók biztonságát és az igényes munkaterület fenntartását is magába foglaló területet szeretne működtetni. Forduljon bizalommal a csapatunkhoz, mert Önnek is tudunk olyan munkavédelmi szolgáltatást ajánlani, amit nem tud visszautasítani! A kémiai kockázatértékelésről minden tájékoztatást megadunk az érdeklődőknek, ha a közzétett elérhetőségeken felkeresnek minket.

A munkavédelmi kockázatértékelés lényege

munkavédelmi kockázatértékelés alapvető fontossággal bír a munkahelyi biztonság megteremtéséhez.

Munkavédelmi kockázatértékelésre minden vállalkozásnak szüksége van, akár ipari, akár más feladatokat lát el. A munkavédelmi kockázatértékelés összefügg a munkavédelemmel, hiszen gyakorlatilag az adott munkakörnyezetben előforduló veszélyhelyzetek lehetőségének összesítése. A munkavédelemnek csupán egy része az egyéni védőeszközök és a szabályok; az előbbieket a lehetséges veszélyek, míg az utóbbiakat a munkavédelmi kockázatértékelés alapján hozzák létre, és minden esetben az összes veszélyhelyzetre, illetve azok elkerülésére vonatkoznak, és a munkaadó számára a szabályok betartatásához is segítséget nyújt.

munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése, vagy elkészíttetése kötelező minden olyan vállalkozás számára, ahol legalább egy fő munkavállalót foglalkoztatnak. Érdemes legalább háromévente felkeresni egy munkavédelmi szakembert, mivel ennyi idő alatt változhat annyit egy munkahely felépítése és körülményei, hogy az új munkavédelmi kockázatértékelésben több pont is megváltozzon. Ha nincs friss kockázatértékelés, és a régi már nem felel meg a körülményeknek, abban az esetben egy ellenőrzés során akár igen komoly bírságokat is kiszabhatnak.

Lényeges továbbá, hogy a munkavédelmi kockázatértékelés szakember által készüljön el, mivel, ha nem felel meg a szabályozásnak, illetve nem tér ki minden lehetséges veszélyforrásra, akkor azzal nem csak a dolgozók élete és egészsége kerülhet veszélybe, de a munkaadó is komoly anyagi károkat szenvedhet el a bírságok és kártérítések által.

Amennyiben Ön is professzionális, munkavédelemmel foglalkozó vállalkozást keres, válasszon bennünket! Kollégáink minden esetben a hatályos jogszabályok szerint végzik el a rájuk bízott feladatokat, és hosszú évek tapasztalatával vállalják a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését is. Ha kérdése lenne, illetve szeretné megrendelni szolgáltatásunkat, vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!