MUNKAVÉDELMI OKTATÁS MEGTARTÁSA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE

Miért fontos a munkavédelmi szabályzat?

A munkavédelmi szabályzat egy olyan egységes dokumentum, mely vállalkozása munkavédelmi követelményeit, egyedi utasításait egybefoglalva tartalmazza, mely így sokkal áttekinthetőbb és követhetőbb.

A munkavédelmi szabályzatra vonatkozó jogszabályt az 1993. évi XCIII. 2.§ tartalmazza. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályok nagyban meghatározzák, hogy minek kell szerepelnie a szabályzatban, így körültekintő elkészítése szakembert kíván, így a munkavédelmi kötelességek teljesíthetők, és a bírságok pedig elkerülhetők.

Nem kevésbé fontos, hogy munkavállalói tisztában legyenek munkavégzésük irányelveivel és a biztonságos munkavégzés adott szervezeten belüli követelményeivel! A munkavédelmi szabályzat így a munkavédelmi oktatás részét is képezi.

Mit tartalmaz a munkavédelmi szabályzat?

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a kockázatot jelentő anyagok, munkaeszközök és használt technológiák alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, előírja kezelésük módját.

A munkavédelmi szabályzat tartalma például:

 • részét képezik a megfelelő munkakörnyezet biztosításának előírásai,
 • kitér a munkavállalókat érintő egészségügyi, étkezési és tisztálkodási kérdésekre,
 • megadja a különféle védőeszközök meghatározásának és juttatásának módjára,
 • meghatározza a munkavédelmi oktatások és ellenőrzések rendjét,
 • rögzíti a munkahelyi általános és speciális magatartási szabályokat,
 • tartalmazza a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjé,
 • általában tartalmazza egy esetleges munkabaleset vagy munkatevékenységgel kapcsolatos megbetegedés bekövetkeztekor szükséges eljárásokat is

Miért fontos a munkavédelmi kockázatértékelés?

A munkavédelmi kockázatértékelés elkészítése a munkáltató feladata, de mind a munkaadók, mind a munkavállalók szempontjából fontos, hiszen ez garantálhatja a dolgozók egészségét és biztonságát.

A dokumentum tartalmazza az összes olyan fellelhető kockázati tényezőt, melyet a használt munkaeszközök, munkafolyamatok vagy anyagok jelenthetnek, ezáltal ártalmas lehet vagy baleseti kockázatot rejtenek.

Amellett, hogy a kockázatértékelés hiánya vagy elégtelen színvonala munkavédelmi bírságot is eredményezhet, munkavállalói és vállalkozása biztonsága a tét! Így fontos, hogy ne csak szükségtelen papírmunkaként tekintsünk rá, mivel megállapításai a szintén kötelező munkavédelmi szabályzat részét is képezik majd!

A dokumentum elkészítése tehát éppen olyan fontos vállalkozása indításakor, mint a munkakörülmények megváltozásakor annak későbbi folyamatos karbantartása, frissítése, és a szükséges munkavédelmi teendők megtétele az új értékelés alapján. Ha vállalkozása nem is változtat munkafolyamatain, technológiáján vagy alapanyag-használatán, aktuálisan érvényes kockázatértékelésük időszakos felülvizsgálata kötelező.

Mi lehet a következménye, ha nem tesz eleget kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén?

Amennyiben nem tesz eleget a törvényben előírt kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén, akkor egy esetleges hatósági ellenőrzésen szembesülnie kell a munkavédelmi vagy tűzvédelmi bírság anyagi következményeivel!

A munkavédelem felügyeletek 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő munkavédelem bírságot is alkalmaznak a követelmények teljesítését elmulasztó munkáltatóval szemben!

 • Mit nyújtunk Önnek munkavédelmi szolgáltatások megrendelése esetén?

  • Kidolgozunk egy testreszabott, egységes, átfogó munkavédelmi stratégiát
  • Részletes cégdiagnosztika után elkészítjük a munkahelyi kockázatelemzést
  • Elkészítjük munkavédelmi szabályzatát
  • Kidolgozzuk az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét, illetve átadunk Önnek egy naplót, melyben az egyéni védőeszközök kiadását és átvételét dokumentálhatja
  • Összeállítjuk a munkavédelmi oktatás tematikáját, megtartjuk a munkavédelmi oktatást, valamint az általunk biztosított munkavédelmi naplóban rögzítjük a megfelelő adatokat
  • Elkészítjük az orvosi vizsgálatok belső rendjét szabályozó dokumentációt
  • Gépek és munkaeszközök vonatkozásában, elvégezzük azok munkavédelmi szempontú üzembe helyezését, a megfelelő biztonsági felülvizsgálatokat és ezek eredményéről jegyzőkönyvet készítünk
  • Szükség szerint elkészítjük telephelyére vonatkozó érintésvédelmi vizsgálatát
  • Besoroljuk a vállalkozását, a tevékenységi köre alapján, a megfelelő veszélyességi kategóriába
  • Folyamatosan tájékoztatjuk, az Önt érintő munkavédelemmel kapcsolatos, esetleges jogszabályváltozásokról
  • A munkavédelmi iratokat rendezett formában, egy erre a célra rendszeresített mappában adjuk át annak érdekében, hogy mindig könnyedén megtalálja azt, amit éppen keres!

Hívjon minket kérdéseivel a munkavédelem,
tűzvédelem és az emelőgépek területén!