Minden, amit a tűzoltó hitelesítéssel kapcsolatban tudni érdemes

okt 31, 2023 | Tűzoltókészülék

A tűzoltó készülék hitelesítése évenként szükséges annak érdekében, hogy biztosak lehessünk benne, hogy tűz esetén hatékonyan és biztonságosan használhatjuk.

Szerencsére egyre többen tartanak otthon is tűzoltó készüléket, de számtalan olyan hely van, ahol kötelezően elő van írva. Fontos tudni azonban, hogy nem elég csak megvásárolni a készüléket, hanem gondoskodni kell annak rendszeres karbantartásáról, és az évenkénti hitelesítés sem maradhat el. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos tudnivalókat mutatjuk be.

Sokan nem gondolnak rá, de ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, hogy adott esetben a készülék biztonságosan és hatékonyan használható lesz, bizonyos időközönként karban kell tartani és szakemberekkel kell hitelesíttetni is évente egyszer.

A hitelesítést csak szakember végezheti, mivel szakvizsgához kötött feladat. Az ellenőrzés, illetve hitelesítés magában foglalja a készülék külső, szemrevételezéses vizsgálatát, a tömítések, szelepek és az anyagok ellenőrzését, kopottságának vizsgálatát. A szakember ellenőrizheti a töltőnyomást és a használatra való felkészültséget is.

A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a javasolt karbantartási feladatokkal együtt.

A tűzoltó készülék hitelesítése mellett gondoskodni kell az üzemeltető által is elvégezhető negyedéves szemléről, alapkarbantartásról (a hitelesítéssel együtt, évenként történik), középkarbantartásól és teljes körű karbantartásról is. Erről egy igazoló címke készül, amelyen a következőknek kell szerepelnie:

  • „Felülvizsgálva” szó,
  • a  karbantartást végző szervezet neve és címe,
  • a karbantartást végző személy aláírása,
  • a karbantartás jellege és pontos dátuma, valamint
  • a magyar mellett német és angol nyelven is a következő karbantartás esedékessége.

Ha valamilyen hiányosságra derül fény, illetve bármilyen intézkedés szükséges, arról írásban kell tájékoztatni az üzemeltető személyt vagy szervezetet. A negyedéves szemrevételezés megtörténtét az üzemeltetőnek a „Tűzoltó készülék üzemeltetési napló”-ban kell jelölnie.

tűzoltó készülék hitelesítés<br />

A tűzoltó készülékek karbantartása során felmerülő feladatokról

Az üzemeltető által is elvégezhető alapkarbantartás során ellenőrizni kell a jelző illetve biztonsági szerelvényeket, meg kell vizsgálni, hogy a készülék ép-e, nincs-e a biztonságos működését befolyásoló horpadás, deformáció, korrózió vagy más károsodás. Ellenőrizni kell a tömlőt és a pisztolyt, és meg kell győződni arról, hogy ezek is használatra alkalmas, kifogástalan állapotban vannak.

Meg kell vizsgálni a készüléken lévő matricát, hogy olvasható-e, és minden szükséges fel van-e tüntetve rajta. Nyomásellenőrzést kell végezni, és ha a mért érték az előírttól eltér, akkor a gyártói utasítás megadottak alapján kell cselekedni. A hajtóanyag mennyiségét nyomásméréssel kell ellenőrizni.

A középkarbantartásra a tűzoltó készülékek 5. illetve 15. évében kell sort keríteni. Ekkor az alapkarbantartás feladatain túl ellenőrizni kell a nyomásjelző működőképességétteljesen ki kell üríteni a tűzoltó készüléket, és megvizsgálni az oltóanyagot. Ellenőrizni kell a záró szerelvényeket, az elsütő fej szerelvényt, a nyomásmérő és jelző eszközöket, a tömlőt és a pisztolyt. Meg kell vizsgálni, hogy a nyomástartó tartály belsején van-e rozsdásodásra utaló jel, valamint a bevonat épségét és a hegesztési varratok állapotát kell ellenőrizni.

A szakember megvizsgálja a záró elemeket, a csatlakozók menetét és a felszálló csövet. A középkarbantartás a tűzoltó készülék megfelelő mennyiségű oltóanyaggal illetve hajtóanyaggal történő megtöltésével fejeződik be.

Teljes körű karbantartást a tűzoltó készülék 10. évében kell elvégezni. Ez magába foglalja a középkarbantartásnak és az alapkarbantartásnak a műveleteit. A meghibásodott vagy lejárt élettartamú részeket újakra kell cserélni, a tartályt és minden olyan szerelvényt, ami a készüléken nyomás alatt terhelt, nyomáspróbának kell alávetni az előírt nyomással. Az azonosíthatatlan, jelöletlen tartályokat selejtezni kell.

Ellenőrizni és szükség esetén cserélni kell a biztonsági szerelvényt, majd a készüléket meg kell tölteni a megfelelő mennyiségű oltóanyaggal és hajtóanyaggal.

Amennyiben szeretné igénybe venni a tűzoltó készülékek karbantartását és hitelesítést, forduljon bizalommal cégünkhöz!