Munkavédelmi szabályzat készítés: mit kell tartalmazzon a dokumentum?

máj 30, 2024 | Munkavédelmi szabályzat

A munkavédelmi szabályzat készítése során szigorú szabályokat kell betartani, ám cégünknek ez az egyik fő tevékenysége, így bátran számíthat ránk Ön is.

A munkavédelmi szabályzat készítése összetett folyamat, melynek során számos szempontot kell figyelembe venni, ráadásul nincs két egyforma helyzet, minden eset egyedi.  A cél állandó: a balesetek és a munkahelyi ártalmak megelőzése.

De hogyan épül fel egy munkavédelmi szabályzat, mi mindent kell tartalmaznia? A következő pontokból épül fel:

  1. A munkavédelmi szabályzat hatálya (személyi, területi és időbeli)
  2. Ügyrend (munkavédelmi alapelvek, az egyes munkakörök feladatai és kötelezettségei a munkavédelemmel kapcsolatban)
  3. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei (egészségi alkalmasság, szükséges szakképzettség, kiegészítő képzettség)
  4. Munkavédelmi oktatás (oktatások feltételei, tematikája, az ismeretek elsajátításának ellenőrzése)
  5. Egyéni védőeszközök, pihenőidő, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatásának rendje
  6. Munkavégzésre vonatkozó általános rendelkezések (munkavállalók jogai és kötelezettségei a munkavédelemmel kapcsolatban, általános szabályok, gépekkel történő munkavégzés szabályai, anyagmozgatás, elsősegély biztosításának rendje, dohányzással kapcsolatos szabályok)
  7. Munkavédelmi eljárások rendje (létesítés, gépek üzembe helyezésének és kezelésének szabályai, kockázatértékelés, munkavédelmi belső ellenőrzések rendje, időszakos felülvizsgálatok)
  8. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának általános szabályai, munkabaleset kártérítésének rendje
  9. Munkavédelmi érdekképviselet (munkavédelmi képviselő, munkavédelmi hatóság felügyelete)

A munkavédelmi szabályzat készítésébe az esetek többségében be kell vonni a foglalkozás-egészségügyi orvost, a munkahelyi vezetőket, a munkavédelmi képviselőt és nem ritkán a munkavállalókat is. Amennyiben szeretné ezt a feladatot szakértőkre bízni, forduljon hozzánk bizalommal és kérje bővebb tájékoztatásunkat!